Cập nhật : 7:52 Thứ bảy, 18/3/2023
Lượt đọc: 160

Công văn triển khai xét sáng kiến ngành giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn Năm học 2022-2023

Số/Ký hiệu: 02/HĐSKNgày ban hành: 20/2/2023
Ngày hiệu lực: 20/2/2023Người ký: Hoàng Thị Hòa
Trường Mầm non Kim Lũ
Tập đoàn công nghệ Quảng Ích