Cập nhật : 22:34 Thứ hai, 5/12/2022
Lượt đọc: 96

Kế hoạch tổ chức hội khỏe phù đổng huyện sóc sơn lần thứ x năm 2024

Số/Ký hiệu: 395/KH-UBNDNgày ban hành: 13/11/2023
Ngày hiệu lực: 13/11/2023Người ký: PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN - HỒ VIỆT HÙNG
Trường Mầm non Kim Lũ
Tập đoàn công nghệ Quảng Ích